२०७९ मंसिर महिनाको सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

०५ माघ २०७९, बिहिवार

आ.व. २०७८/७९ को आन्तरिक लेखापरीक्षण बेरुजुको एकीकृत प्रतिवेदन वार्षिक विवरण

०५ माघ २०७९, बिहिवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction