2080-श्रावण महिनाको सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

२२ भाद्र २०८०, शुक्रवार

2080-श्रावण महिनाको सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction