अनुदानको रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा

१८ जेठ २०८१, शुक्रवार

अनुदानको रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.