क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद बिभाग हाम्रो सम्पर्क इमेल
1 दामोदर खत्री प्रदेश लेखा नियन्त्रक 9852098620
2 गुरु प्रसाद दाहाल - -प्रशासन शाखा/ बजेट कार्यान्वयन शाखा 9852047690
3 ऋषि कुमार खनाल - सूचना अधिकारी/सूचना प्रविधि तथा तथ्या‌ंक शाखा 9852034221 rishikhanal3@gmail.com
4 पर्शुराम कार्की अधिकृत छैठौ लेखा आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा 9841461984
5 ओम प्रकाश आचार्य अधिकृत छैठौ लेखा प्रशासन शाखा 9852678809
6 अर्जुन कुमार दुलाल अधिकृत छैठौ लेखा बजेट कार्यान्वयन शाखा 9852088552
7 हेमन्त कुमार श्रीवास्तव कम्प्युटर अधिकृत सूचना प्रविधि तथा तथ्या‌ंक शाखा 9852033354
8 पोषक सुवेदी सहायक पाचौ लेखा सूचना प्रविधि तथा तथ्या‌ंक शाखा 9863702764
9 विनोद ढकाल सहायक चौथो बजेट कार्यान्वयन शाखा 9852844500
10 सविना कार्की सहायक चौथो लेखा हालः मन्त्रालय काज

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction