क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद बिभाग हाम्रो सम्पर्क इमेल
1 दामोदर खत्री प्रदेश लेखा नियन्त्रक 9852098620
2 गुरु प्रसाद दाहाल - -प्रशासन शाखा/ बजेट कार्यान्वयन शाखा 9852047690
3 ऋषि कुमार खनाल सूचना अधिकारी 9852036620
4 ऋषि कुमार खनाल - सूचना प्रविधि तथा तथ्या‌ंक शाखा 9852034221 rishikhanal3@gmail.com
5 ढकराज कटवाल अधिकृत छैठौ लेखा 9852061702
6 अशोक काफ्ले अधिकृत छैठौ लेखा सूचना प्रविधि तथा तथ्या‌ंक शाखा 9852048531 ashokkafle29@gmail.com
7 दिपक राया अधिकृत छैठौ लेखा प्रशासन शाखा/ बजेट कार्यान्वयन शाखा 9852041524
8 हेमन्त कुमार श्रीवास्तव कम्प्युटर अधिकृत सूचना प्रविधि तथा तथ्या‌ंक शाखा 9852033354
9 पोषक सुवेदी सहायक पाचौ लेखा 9863702764
10 बिबेक ढकाल सहायक चौथो लेखाप्रशासन शाखा/ बजेट कार्यान्वयन शाखा 9852040203
11 सविना कार्की सहायक चौथो लेखा

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction