२०८१ बैशाख महिनाको सवारी करको रकम बाँडफाँडको विवरण

०८ जेठ २०८१, मङ्गलवार

कोशी प्रदेश सरकारको २०८१ ज्येष्ठ ५ गते सम्मको राजस्व र खर्चको विवरण

०६ जेठ २०८१, आइतवार

2081-बैशाख-31-सम्म-खर्चविवरण-राजश्व

०१ जेठ २०८१, मङ्गलवार

कोशी प्रदेश सरकारको २०८१ वैशाख २९ गते सम्मको खर्च तथा राजस्व विवरण

३० वैशाख २०८१, आइतवार

अनुदान हस्तान्तरण सम्वन्धमा

२७ वैशाख २०८१, बिहिवार

सवारी करको रकम बाँडफाँड - 2080 चैत्र 1 गते देखि 30 गते सम्मको विवरण

२३ वैशाख २०८१, आइतवार

2081-बैशाख-16-सम्म-खर्चविवरण-राजश्व

२३ वैशाख २०८१, आइतवार

2081-बैशाख-22-सम्म-खर्चविवरण-राजश्व

२३ वैशाख २०८१, आइतवार

2081-वैशाख-8 गतेसम्मको खर्च-राजश्व-विवरण

०९ वैशाख २०८१, आइतवार

चौथो तहका कर्मचारीको स्वतः बढुवाका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना

०४ वैशाख २०८१, मङ्गलवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction