मा. राम बहादुर मगर

मा. राम बहादुर मगर (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction