मा. इन्दिरा थापा

मा. इन्दिरा थापा ((राज्यमन्त्री))

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction