प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम(संचालन) नियमावली, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली, २०७५

२१ माघ २०७९, शनिवार

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम(संचालन) नियमावली, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली, २०७५    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction