2080 असार 1 देखि 19 सम्म- सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

२२ असार २०८०, शुक्रवार

2080-जेठ मसान्तसम्मको सवारी करको बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

११ असार २०८०, सोमवार

भुक्तानी निकासा बन्द गर्ने र सालतमाम सम्वन्धमा(आ.व.2079/80)

११ असार २०८०, सोमवार

!!! आर्थिक वर्ष 2079/80 को कारोबार बन्द तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्वन्धमा !!!

१० असार २०८०, आइतवार

2080 जेठ महिनासम्मको राजश्व संकलनको विवरण

०१ असार २०८०, शुक्रवार

2080 जेठ महिनासम्मको मन्त्रालयगत र श्रोत गत खर्चको विवरण

०१ असार २०८०, शुक्रवार

आर्थिक वर्ष 2079/80 को कारोबार बन्द तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्वन्धमा

३१ जेठ २०८०, बुधवार

2080 बैशाख महिना सम्म - खर्चको विवरण-दातृनिकाय/श्रोत

२९ जेठ २०८०, सोमवार

2080 बैशाख महिना सम्म - खर्चको विवरण-चालु/पुँजीगत-वित्तीय

२९ जेठ २०८०, सोमवार

२०८० बैशाख महिनाको सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

१२ जेठ २०८०, शुक्रवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction