आ.व. 2079/80 चैत्र मसान्त सम्मको मन्त्रालयगत, जिल्लागत बजेट तथा खर्चको विवरण

१७ वैशाख २०८०, आइतवार

२०७९ चैत्र मसान्त सम्मको सावरी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

१७ वैशाख २०८०, आइतवार

समानिकरण अनुदानको तेस्रो किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा

२१ चैत्र २०७९, मङ्गलवार

२०७९ फागुन मसान्तसम्मको सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

१० चैत्र २०७९, शुक्रवार

स्थानीय तह मोरङ- अनुदानको दोश्रो किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा

०७ चैत्र २०७९, मङ्गलवार

आ.व. 2079/80 फागुन मसान्त सम्मको मन्त्रालयगत बजेट तथा खर्चको विवरण

०५ चैत्र २०७९, आइतवार

सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

१२ फाल्गुन २०७९, शुक्रवार

आ.व. 2078/079 को प्रदेश संचितकोषको वार्षिक प्रतिवेदन

१२ फाल्गुन २०७९, शुक्रवार

आ.व. 2079/80 माघ मसान्त सम्मको मन्त्रालयगत बजेट तथा खर्चको विवरण

०२ फाल्गुन २०७९, मङ्गलवार

खर्च कटौति गर्ने सम्बन्धमा ।

२४ माघ २०७९, मङ्गलवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction